ขอวีซ่าอเมริกาประเภท B-1 / B-2 เพื่อการท่องเที่ยว


วีซ่าอเมริกามีแยกย่อยได้หลายประเภทแต่แบ่งหลักๆ ได้ทั้งหมด 9 ประเภท ได้แก่ วีซ่าธุรกิจ/นักท่องเที่ยว วีซ่าทำงาน วีซ่านักเรียน วีซ่านักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน วีซ่าผ่านแดน/ลูกเรือของเรือเดินสมุทร วีซ่าผู้ประกอบการค้าและนักลงทุนตามสนธิสัญญา วีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนา วีซ่าสำหรับผู้ช่วยทำงานบ้าน (แม่บ้าน/พี่เลี้ยง) วีซ่าผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน โดยประเภทของวีซ่าก็แตกต่างกันตามที่จุดประสงค์ในการไปพำนัก การขอวีซ่าอเมริกาที่นิยมมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ คือ วีซ่าธุรกิจ/นักท่องเที่ยว เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (B-1) เพื่อพักผ่อน หรือเข้ารับการรักษาด้านการแพทย์ (B-2) ผู้ที่ขอวีซ่าอเมริกาแบบธุรกิจ/นักท่องเที่ยวต้องแสดงวัตถุประสงค์การเดินทาง แผนการเดินทาง หลักฐานการเงิน และเอกสารที่ยืนยันได้ว่าเราจะกลับประเทศไทยแน่นอน เช่น หนังสือรับรองการทำงานปัจจุบัน อายุของวีซ่าไม่เท่ากันแต่ละคนจะได้รับอนุมัติ เริ่มตั้งแต่ 3 เดือน, 4 เดือน, 5 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี, 3 ปี, 5 ปี ไปจนถึง 10 ปี เหตุผลที่การขอวีซ่าอเมริกาได้ระยะเวลาไม่เท่ากันนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์เราล้วนๆ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องดูข้อมูลที่เราให้ไว้จากแบบฟอร์ม DS-160 ประกอบเอกสาร ถึงขั้นตอนการขอวีซ่าอเมริกาประเภทนี้จะไม่ซับซ้อนมากนักแต่เรื่องการเตรียมเอกสารและการกรอกข้อมูลมีรายละเอียดที่สำคัญมากและถ้าผิดพลาดขึ้นมาก็กลับมาแก้ไขได้ยาก ผู้ที่เตรียมตัวขอวีซ่าอเมริกาแบบธุรกิจ/นักท่องเที่ยวไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลย […]