วีซ่าอเมริกามีแยกย่อยได้หลายประเภทแต่แบ่งหลักๆ ได้ทั้งหมด 9 ประเภท ได้แก่

  1. วีซ่าธุรกิจ/นักท่องเที่ยว
  2. วีซ่าทำงาน
  3. วีซ่านักเรียน
  4. วีซ่านักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน
  5. วีซ่าผ่านแดน/ลูกเรือของเรือเดินสมุทร
  6. วีซ่าผู้ประกอบการค้าและนักลงทุนตามสนธิสัญญา
  7. วีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนา
  8. วีซ่าสำหรับผู้ช่วยทำงานบ้าน (แม่บ้าน/พี่เลี้ยง)
  9. วีซ่าผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน

โดยประเภทของวีซ่าก็แตกต่างกันตามที่จุดประสงค์ในการไปพำนัก การขอวีซ่าอเมริกาที่นิยมมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ คือ วีซ่าธุรกิจ/นักท่องเที่ยว เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (B-1) เพื่อพักผ่อน หรือเข้ารับการรักษาด้านการแพทย์ (B-2)

ผู้ที่ขอวีซ่าอเมริกาแบบธุรกิจ/นักท่องเที่ยวต้องแสดงวัตถุประสงค์การเดินทาง แผนการเดินทาง หลักฐานการเงิน และเอกสารที่ยืนยันได้ว่าเราจะกลับประเทศไทยแน่นอน เช่น หนังสือรับรองการทำงานปัจจุบัน

อายุของวีซ่าไม่เท่ากันแต่ละคนจะได้รับอนุมัติ เริ่มตั้งแต่ 3 เดือน, 4 เดือน, 5 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี, 3 ปี, 5 ปี ไปจนถึง 10 ปี เหตุผลที่การขอวีซ่าอเมริกาได้ระยะเวลาไม่เท่ากันนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์เราล้วนๆ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องดูข้อมูลที่เราให้ไว้จากแบบฟอร์ม DS-160 ประกอบเอกสาร

ถึงขั้นตอนการขอวีซ่าอเมริกาประเภทนี้จะไม่ซับซ้อนมากนักแต่เรื่องการเตรียมเอกสารและการกรอกข้อมูลมีรายละเอียดที่สำคัญมากและถ้าผิดพลาดขึ้นมาก็กลับมาแก้ไขได้ยาก ผู้ที่เตรียมตัวขอวีซ่าอเมริกาแบบธุรกิจ/นักท่องเที่ยวไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลย เพราะทีมงาน Tumvisa.com สามารถช่วยเหลือในทุกขั้นตอนตั้งแต่ให้คำแนะนำเรื่องรูปแบบการขอวีซ่า, เอกสารที่ต้องใช้ทำวีซ่าอเมริกา, ขั้นตอนการขอวีซ่าอเมริกา รวมไปจนถึงประกันการเดินทาง ยินดีให้คำปรึกษาและดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดการเดินทาง

อ้างอิง https://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-typeb1b2.asp

https://www.tumvisa.com/visa-usa/

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>